Добре дошли
УВЕДОМЛЕНИЕ
18.11.2022
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Карнобат, ТРИДЕСЕТ...

УВЕДОМЛЕНИЕ
04.11.2022
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Карнобат, ТРИДЕСЕТ...

УВЕДОМЛЕНИЕ
10.10.2022
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.1 от ЗМСМА, ТРИДЕСЕТОТО   ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 17 ОКТОМВРИ...

УВЕДОМЛЕНИЕ
07.09.2022
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.1 от ЗМСМА, ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА...

Покана за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Карнобат за 2021 год.
27.06.2022
На основание на чл.140, ал.4 от ЗПФ и чл. 51, ал.1 на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните...

Потърсете в сайта