Добре дошли
УВЕДОМЛЕНИЕ
07.09.2022
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.1 от ЗМСМА, ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА...

Покана за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Карнобат за 2021 год.
27.06.2022
На основание на чл.140, ал.4 от ЗПФ и чл. 51, ал.1 на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните...

УВЕДОМЛЕНИЕ
12.05.2022
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.1 от ЗМСМА, ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА...

УВЕДОМЛЕНИЕ
26.04.2022
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.2 от ЗМСМА, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе ...

УВЕДОМЛЕНИЕ
25.03.2022
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.1 от ЗМСМА, ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА...

Потърсете в сайта