Добре дошли
УВЕДОМЛЕНИЕ
12.04.2021
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.1 от ЗМСМА, ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 14 АПРИЛ...

УВЕДОМЛЕНИЕ
16.02.2021
Общински съвет – Карнобат, уведомява всички граждани на община Карнобат и заинтересованите лица, на основание чл.194 от Административния кодекс и чл.22, ал.2 от Закона за...

УВЕДОМЛЕНИЕ
05.02.2021
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.1 от ЗМСМА, ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 10 ФЕВРУАРИ...

УВЕДОМЛЕНИЕ
20.11.2020
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Карнобат, в...

УВЕДОМЛЕНИЕ - Единадесетото редовно заседание на Общински съвет – Карнобат
28.10.2020
В изпълнение на заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. /т.5 от Заповедта - забранява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице/

Потърсете в сайта